Kitap Kulübü

Kategori: KİTAP KULÜBÜ | 0

Kulüp 1970’li yıllarda Matthew Lipman tarafından kullanılan Soruşturan Topluluk Metodu’nu merkeze alır.
Soruşturan Topluluk bir uyaran (kitap, hikâye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanan, bilginin pasif alıcısı değil, bilakis aktif katılımcısı olan, fikir beyan eden, tartışan ve sorular soran kimselerden oluşur.
Bundan ötürü kulüp katılımcıları soruşturan topluluk olarak adlandırılır.
Aktif dinleyici olma sorumluluğuyla az konuşan, az yönerge veren, kendi fikirlerini ve doğrularını dikte etmeyen; özenli bir dil kullanan, özenli düşünen ve özenli yazan kolaylaştırıcı konumunda ise Necdet Bükülmez ve Ayşe Öztürk vardır.
Bir heykeltıraşın bir kili yontarak bir sanat eserine çevirme arzusunda olduğu gibi Antik Yunan dünyası da kendi yaşamlarını bir sanat eserine çevirme hususunda oldukça başarılıydı.
Kişi kendi yaşamını bir sanat eserine çevirmek istiyorsa, kendini tanımalı (gnothi seauton), kendine ihtimam göstermeli (epimeleia heautou) ve nihayetinde hakikati (parrhesia) söylemelidir.
Kitap Kulübünde okuyacağımız Michel Foucault’nun “Doğruyu Söylemek” adlı eseri hem soruşturan topluluğu hem de kolaylaştırıcıları bu üç kavramla karşı karşıya getirecek, kendi yaşamlarını bir sanat eserine çevirme arzularını besleyecek; zaman zaman okuyacak, zaman zaman tartışacak, zaman zaman sorular soracak, zaman zaman iyi bir soru nasıl sorulurun izini sürecek, nihayetinde kavram haritası, yani bir tür zihin haritası ve Necowalks ile İstanbul tarih ve kültür yürüyüşleri yapıyor olacağız.

Dört haftalık Aralık ayı programımızda :

1.Hafta: Felsefeye Giriş & Zihin Haritası ile pekiştirme

2.Hafta: Michel Foucault’nun “Doğruyu Söylemek” adlı eserin içeriğini tartışmak ve kavram haritasını çıkarmak & Zihin Haritası ile pekiştirme

3.Hafta: Soru Sorma Tekniği & Zihin Haritası ile pekiştirme

4.Hafta: Necowalks ile İstanbul tarih ve kültür yürüyüşlerini kapsıyor.

Kayıt ve rezervasyon 05323666608 @nbukulmez26